Västra Götalandsregionen stängde 9 april i år vårdcentralen Balderkliniken, som då var den sista vårdcentralen i Åmål. Detta efter att Närhälsan 2015 stängde sin vårdcentral i Åmål, samtidigt med fyra andra vårdcentraler, däribland Skaras.

Brister hade uppdagats på Balderkliniken, brister som inte åtgärdats trots att respit givits. Samma dag togs ett beslut om att teckna ett tillfälligt avtal med företaget Medpro för att på kort varsel starta en vårdcentral i Åmål. Medpro har nu igång sin vårdcentral i Åmål och på sin hemsida ber man om överseende med att man under uppbyggnadstiden har begränsade möjligheter för planerade ärenden.

Detta är bakgrunden till att Socialdemokraterna nu kräver en haverikommission för hanteringen av vården i Åmål.

- Det är rent ut sagt för jäkligt, hur regionens moderatstyre har lämnat Åmål i sticket. Först stängde de Närhälsan och gav marknadskrafterna ansvar för att säkra vården. När det inte funkade gav man den private aktören extra resurser. Men trots att inte heller det hjälpte vidtogs inga åtgärder från regionens borgerliga styre. Inte förrän det hade nått vägs ände och katastrofen var ett faktum. Skandal känns som ett understatement för att beskriva hur det här har skötts, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition i ett pressmeddelande från partiet.

Annons

Risker med vårdval

Enligt pressmeddelandet överväger nu Åmåls kommun, som fick dra igång stabsläge och krishantering vid stängningen av vårdcentralen, att Lex Maria-anmäla Västra Götalandsregionen. Något som Socialdemokraterna i regionen har förståelse för.

– Vi som region har skyldighet och ansvar för att säkra god vård för invånarna, uttrycker Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna i pressmeddelandet.

– Den här situationen visar på riskerna med vårdvalssystemet och vad den fria etableringsrätten innebär för invånare utanför de större städerna, uttrycker Helén Eliasson.

Regionstyrelsen beslöt vid sitt möte på tisdagen att bordlägga ärendet.