I december fick Hjo kommun information om att det förekom kränkande särbehandling inom verksamhetsområdet Kultur, turism och fritid. Kommunchefen beslutade då att det skulle genomföras en oberoende arbetsmiljökartläggning. Kartläggningen omfattade 21 medarbetare inom förvaltningen Hjo kommun.

I samband med kartläggningen arbetsbefriades verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid, som är ytterst ansvarig för verksamhetsområdet, med hänsyn till alla inblandade.

Annons

Kartläggningen är nu genomförd och visar att verksamhetschefen har brustit i sitt ledarskap och ett flertal personer i chefens närhet har upplevt situationer som kränkande. Detta har i sin tur bidragit till bristande förtroende.

Resultatet av kartläggningen visar på en samstämmig bild som sträcker sig under ett flertal år. Det som hänt är inte förenligt med kommunens värdegrund och ledarmodell. Samtal har vid upprepade tillfällen förts med verksamhetschefen under åren om dennes ledarskap och bemötande utan att någon förbättring har skett.

Utifrån de allvarliga brister som framkommit i chefens ledarskap har Hjo kommun beslutat att varsla verksamhetschefen för Kultur, turism och fritid om avsked.

— Eftersom den arbetsrättsliga processen är påbörjad så kan vi i dagsläget inte kommentera mer än det som nu framgår i pressmeddelandet, säger Lisbeth Göthberg, i ett pressmeddelande.

Christer Svensson, som är fritidsansvarig i Hjo kommun, kommer att fortsätta som tillförordnad verksamhetschef för Kultur, turism och fritid under denna arbetsrättsliga process.