Kommunen bör se över hela behovet av att klippa grönytor i den omfattning som sker idag.

Det finns många grönytor som kan undantas för klippning. Till exempel alla områden längs Ringleden. Det skulle gynna tillväxten av blommor som är värdefulla för våra pollinatörer. Det är väl gott och väl att sätta upp insektshotell men utan blommor som kan pollineras är våra insekter utan mat och svälter till döds.

Vi vill uppmana kommunen att se över behovet av att klippa grönytor och i stället skapa gröna områden som är till gagn för både insekter och människor. Dessutom finns det en ekonomisk förtjänst också! Att klippa alla dessa områden varje vecka måste ju kosta mycket pengar och påverkan av miljön.

Men det fordras en omställning och utbildning av personal för att detta ska bli så bra som möjligt.

Hoppas att det finns förståelse i vår kommun för dessa frågor och man kan handfast ta sig an denna existentiella utmaning vi står inför.

Alla tecken och rapporter visar på att vi måste åtgärda dessa angelägna uppgifter så fort som det någonsin kan gå och inte förneka den förändring vi ser komma och har kommit.

Det finns ju alltid skeptiker som tror att det är en naturlig variation vi ser. Men alla tecken och vetenskapen visar att vi är på väg mot en katastrof om vi inte agera nu. Som alla vet så var ju jorden platt innan det kunde bevisas att det inte var så. Nu är det likadant, jorden är fortfarande rund men skall bevisas på nytt.

Annons

För Naturskyddsföreningen i Tidaholm

Björn Pettersson