Detta innebär att den som vill obehindrat skulle kunna promenera från Kullöbron utefter Tidan till Älvkullebron om inte den delen som är närmast Älvkullebron vore ogenomtränglig för passage. Den del som ägs och ska skötas av kommunen.

Ingen hindrar allmänheten från att gå på kommunens mark, inga staket eller liknande försvårar framkomligheten. Vem som helst kan gå där.

Ser man på bilden i Västgöta-Bladet ser man att marken mellan vattnet och staketet, den del som kommunen sköter, inte är särskilt attraktiv av promenera på. Bilden är inte från Åvägen.

Skulle kommunen, med sina maskiner, inte kunna sköta delen på bilden bättre?

C-G Falk med 45 års egenmäktigt förfarande på Åvägen