Svar till En inplogad Tidaholmare

Den typ av väder vi har just nu gör snöröjningen extra besvärlig. Växlingarna mellan att det kommer ny snö och att den smälter bort igen ställer till det för alla. Givetvis förstår vi att det är jobbigt att skotta bort snövallar vid infarterna upprepade gånger, men när vägen plogas måste snön ta vägen någonstans och det blir ofrånkomligen snövallar. Som fastighetsägare har du ett ansvar för din fastighet, ett av dem är att snöröja vid denna.

I staden kör både stora och små plogbilar. De mindre används för att hålla våra gång- och cykelvägar fria från snö. Det finns inget ”reservlager” av plogbilar att ta av för att öka kapaciteten, de fordon vi har är ute på vägarna.

I din insändare beskriver du hur ni stannat en plogbil genom att ställa er i vägen för denna. Detta är ett beteende vi absolut avråder ifrån då det är förenat med stor fara för den som gör det. Har du synpunkter på plogningen är du välkommen att kontakta arbetsledaren för snöröjningen, våra förare ska få utföra sitt arbete i fred.

Johan Elgh, samhällsbyggnadschef