Konstnärer ska få bättre betalt. Västra Götalansregionens kulturnämnd har avsatt knappt en miljon kronor för att förstärka så kallad medverkansersättning till konstnärer.

— Vi har bestämt oss för att satsa på det fria kulturlivet, säger Conny Brännberg (KD) från Skövde, som är nämndens ordförande.

Pengarna fördelas mellan nio olika museer och konsthallar, däribland Skövde konstmuseum som får 90 000 kronor.

— Skövde konstmuseum är ett av de museer som får pengar men de ska inte gå till personalen, utan till konstnärer som är med på utställningar. De ska ha schysta villkor, säger Conny Brännberg.

Conny Brännberg framhåller att till exempel alla de som sköter lokalerna där en utställning äger rum har avtalsenliga löner. Men inte konstnärerna, som är själva förutsättningen för att det ska finnas något att visa på utställningen.

— Vi vill bli bäst i Sverige på att ersätta bildkonstnärer. De är gratisarbetare i många sammanhang. Det skulle ingen annan yrkeskategori gå med på, säger Conny Brännberg.

Stödet ges genom det så kallade MU-avtalet, ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationer som syftar till att bild- och formkonstnärer ska få skälig ersättning vid utställningar.