Tidaholm kan presentera konst av alla möjliga slag och intresset från allmänheten är mycket stort. Vi kan säkert vara överens om att kulturen är av avgörande betydelse när vi skapar ett samhälle. som det är värt att leva i. Att barn och ungdomar får ta del av sång och musik redan i tidiga år är en viktig förutsättning för ett fortsatt rikt liv.

Det är där Kulturskolan kommer in sammanhanget. Mer än 400 ungdomar får lära sig spela och sjunga under skickliga lärares ledning. Vad de får med sig från Kulturskolan ger dem ett rikare liv, ett arv man har glädje och nytta av under resten av livet.

När kommunens ekonomi kräver besparingar är det viktigt att inte slå undan benen för den mest omfattande kultursatsningen för våra barn och ungdomar. Jag hoppas att budgetberedningen har konstruktiva samtal med personalen och att vi hamnar i ett läge, där vi kan räkna med en fortsatt rejäl satsning på vår Kulturskola.

Lars Hjertén