Kulturskolan verkar dessutom få en mycket större nedskärning än andra verksamheter i kommunen. Vi från Kulturskolans intresseförening tillsammans med Vulcans musikkår och Dusty Road Blues vill uppmärksamma tidaholmarna på behovet av musik, sång, dans och teater för kommunens unga.

Kultur är skaparkraft och kreativitet. Kultur är upplevelser. Kultur är också jobb. Sverige är ett litet land i världen men trots det kommer många framgångsrika artister, musikskapare, skådespelare, band och låtar från Sverige.

Alla har börjat någonstans, många av dem har hittat sitt sammanhang i en musikskola eller kulturskola. Där får barn och unga kunskap och redskap för eget skapande som ger självförtroende och lust. Och kompisar som gillar att göra samma sak. Allt detta har stor betydelse för samhället och i synnerhet barns och ungas lärande för livet.

I Tidaholm är Kulturskolan Smedjan den som ger unga möjlighet till träning i allt från drama och dans till sång och de flesta musikinstrument. Något som tidaholmarna varje år upplever i stadens många evenemang och konserter.

I samarbete med kommunens förskolor och skolor ger Kulturskolan alla från förskoleklass upp till gymnasienivå möjlighet att hitta och delta i en meningsfull fritidssysselsättning. Och det vet vi ju att en meningsfull fritid ihop med andra är bra! Om unga är engagerade inom sport eller kultur så har det stor betydelse för att unga ska trivas och må bra och kunna ta ansvar i samhället.

Annons

Att lägga extra tuffa besparingar på en viktig barn- och ungdomsverksamhet som Tidaholms Kulturskola kan inte vara rätt väg att gå för Tidaholm. Det är av största vikt att alla inom kommunledningen ser att Kulturskolans kompetens och mångsidiga verksamhet har stor betydelse för hela kommunen. Besparingskrav bör inte vara extra stora för barn och ungdomar.

Kulturskolans Intresseförening (KIF),

Vulcans Musikkår,

Dusty Road Blues