LÄS MER: Stora kunskapsluckor om förlossningsskador

LÄS MER: Ingen tog Maries framfall på allvar

Så fort en kvinna får större bristningar i underlivet i samband med en vaginal förlossning kopplas uroterapin in. Den utgörs i dag av Carita Hardarsson, som är både sjukgymnast och uroterapeut. Hon har en 40-procentig tjänst på uroterapin. Tidigare hade hon två kollegor, men båda har slutat bland annat på grund av pensionsavgång och ingen av dessa tjänster är i dag tillsatta.

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. ..

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. Att män uppmuntrar kvinnor att prata om det och stöttar sin partner när de söker hjälp. Och inte minst att sjukvården börjar informera om vilka skador en förlossning kan resultera i och vart man vänder sig för att få hjälp.

Våga prata om det du också! Diskutera i sociala medier, här på vår nyhetssajt eller i andra sammanhang. Använd #minförlossning.

Carita Hardarsson arbetar mot kvinnokliniken på Skaraborgs sjukhus Skövde och hjälper de kvinnor som skadas i samband med förlossningen.

— Alla kvinnor som får skador på sfinktrarna (ändtarmsmuskulaturen, reds anm) får en informationsbroschyr. Om jag inte är på plats och kan träffa dem innan de åker hem från BB ska barnmorskan lämna broschyren till patienten och ge mig patientens operationsberättelse, så kontaktar jag henne i efterhand, berättar Carita Hardarsson.

LÄS MER: Kvinnor lider i tysthet

LÄS MER: "Så blir det när man fött barn"

Hon hjälper också kvinnor som får underlivsproblem på sikt efter att de fött barn.

— Har du problem kan du höra av dig. Du kan ringa på uromottagningens telefontider eller till gynmottagningen där det finns en rådgivande sjuksköterska.

Detsamma gäller om barnmorskan vid efterkontrollen tolv veckor efter förlossningen upptäcker något avvikande eller om patienten själv påtalar att hon har problem, då remitteras hon till uroterapin till den specialistläkare som vissa mödravårdscentraler har.

LÄS MER: Sara fick vänta 23 år på hjälp

LÄS MER: Stort gensvar från läsarna

Annons

Vi har fått till oss flera berättelser om kvinnor med förlossningsskador som inte får hjälp, vad tänker du om det?

— Frågan är var de har sökt? Har de träffat en barnmorska eller gått till vårdcentralen? Det är inte säkert att man har specialistkompetens där. Du måste söka till en gynmottagning där personalen kan de här problemen och tar dem på allvar, förklarar Carita Hardarsson.

Hon påpekar att det tar tid för kroppen att läka efter en förlossning, ofta upp till ett år.

— Jag brukar ringa upp de patienter som har fått större bristningar och höra hur det går för dem efter tio-tolv veckor. Om något är konstigt eller avviker från frågeformuläret kan vi boka ett teambesök med en läkare som är van att titta på sfinktrar eller så bokar vi tid till operatören.

LÄS MER: Politiker överraskade av kvinnoproblem

LÄS MER: Sjukhusstyrelsens ordförande uttalar sig

Ett hjälpmedel för att undersöka de så kallade sfinktrarna, alltså ändtarmsmuskulaturen, är ultraljud, men en sådan undersökning kan inte genomföras på Skaraborgs sjukhus i dag. I stället remitteras svåra fall till Göteborg där sådana undersökningar görs. Studier har visat att en ultraljudsundersökning efter förlossningen kan visa på skador på sfinktrarna som inte annars upptäcks.

Borde inte ultraljudsundersökningar av analsfinktrarna genomföras regelbundet i Skaraborg också?

— Det har varit uppe för diskussion och det kanske är en bra idé, säger Carita Hardarsson.

Några kvinnor vi talat med vittnar om att de nekats operation eftersom de kan komma att skaffa fler barn. En ny graviditet kan nämligen påverka det opererade området negativt, då varje graviditet och förlossning påverkar hormonerna i kroppen och strukturerna i vävnaderna blir svagare.

LÄS MER: Nya råd ska minska skadorna

LÄS MER: Förlossningstraumat gav psykiska men

Får man smärtor eller andra problem ska man söka hjälp, tycker Carita Hardarsson.

— I Göteborg finns ett specialistteam för smärtor i bäckenbotten, men det är lång väntetid dit. Det finns emellertid planer på ett smärtteam även i Skaraborg, berättar hon.

När det ser dagens ljus är dock oklart.

Så vad gör man om man inte får hjälp? Ett alternativ är att skriva en egenremiss till uroterapin, ett annat att söka till någon av de privatpraktiserande gynekologer i Skaraborg som hanterar den här typen av problematik. Eller så skriver man en egenremiss till ett sjukhus utanför Skaraborg, något som förekommer då och då eftersom kvinnor inte upplever sig få hjälp i Skaraborg, vilket vår granskning visat.

LÄS MER: Projekt halverade skadorna

LÄS MER: Så har Skaraborg vänt trenden

LÄS MER: "Viktigast att höja kompetensen"