Redan förra hösten gick moderaterna till val under parollen ”Fri frukost i skolan förbättrar resultaten”. Vi sa att många elever slarvar med frukosten och att fri frukost i skolan minskar behovet av särskilda resurser. Nu kommer kvittot: det blir lugnare stämning i klassrummen och prestationerna förbättras. Det är bara att gratulera Rudbeck!

Moderaterna kommer att fortsätta verka för att fri frukost ska erbjudas alla i skolan. Självkostnadspris är inte dyrt, men det är faktiskt så att många familjer inte har den pengen som behövs och har man flera barn kan kostnaden fem dagar i veckan bli alltför kännbar.

Gunilla Dverstorp (M)