Därför var erbjudandet om att hyra tillbaka mark som nyss skänkts bort till föreningen ”De ungas hus i Daretorp” förvånande. Svenska kyrkan Tidaholm hade förhoppningen att få nyttja parkeringen utanför församlingshemmet vid speciella tillfällen till exempel stora begravningar eftersom det även fortsättningsvis ska vara ett bygdens hus. Detta skulle främja alla parter.

Eftersom det inte var möjligt hänvisas nu till parkeringsplatser på kyrkans mark. Det finns parkeringsmöjligheter mitt emot kyrkan och vid det nybyggda garaget. Vi kommer även att märka ut några handikapparkeringar framme vid kyrkan. Tyvärr missade vi att märka upp var dessa parkeringsplatser fanns vid de första förrättningarna efter att vi överlåtit fastigheten till föreningen. Det var olyckligt och är nu åtgärdat.

En av anledningarna till att skänka bort Daretorps församlingshem är att Svenska kyrkan Tidaholm har många fastigheter att sköta om och då valt att prioritera kyrkorna. Resurserna är begränsade och pengar som annars skulle gått till renovering kan nu istället nyttjas till att göra Daretorps kyrka anpassad för både verksamhet och gudstjänster. Det arbetet startar till hösten. I kyrkan kommer det att bli ett pentry, plats för olika möten, kör och kyrkkaffe. Redan nu pågår ett arbete med en handikapptoalett i det tidigare bårhuset.

Agneta Karlsson, kyrkoherde Svenska kyrkan Tidaholm

Annons

Relaterat: Därför gick det inte parkera utanför Daretorps kyrka
Relaterat: För få p-platser vid Daretorps kyrka