Under sista veckan i juli fyller runt 50 ungdomar från 12 år och uppåt kursgården med västgötsk musik på fiol, saxofon, cello, klarinett och flöjter. Från början var det mest fiolspelande ungdomar men allt fler instrumentalister hittar vägen till Sjövikskursen.

På kursen får ungdomarna lära sig att spela traditionell musik från Västergötland. Undervisningen sker på gehör, man lär sig genom att lyssna och inte med hjälp av noter. Improvisation, dans och musikteori är andra inslag.

Lägerveckan avslutas med en konsert av ungdomarna för släkt och vänner.

Sjövikskursen arrangeras av Västergötlands Spelmansförbund med stöd från Sveriges spelmäns riksförbund (SSR), ABF, RUM och Västra Götalandsregionen. Lärare på kursen är fem västgötska riksspelmän, bland dem Hans Kennemark, Sandhem, Billy Lätt, Skultorp, och Mikael Pettersson, Tibro.

Sjövikskursen har för många varit det första mötet med svensk folkmusik och flera har efter deltagande på kursen fortsatt att studera folkmusik på musikgymnasier, folkhögskolor, musikhögskolor och konservatorier.

Den 10 augusti gör Sjövikskursen en konsert tillsammans med Hallandskursen under Ornungastämman.