För patienter som behöver knä- eller höftproteser har väntetiden på operation blivit allt längre i Västra Götalandsregionen de senaste åren. I våras hade 460 personer väntat mer än 90 dagar på operation, vilket är maxtiden enligt vårdgarantin.

Nu har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat om en upphandling av externa leverantörer inom proteskirurgi av knä och höft. Regionen har idag inget eget avtal kring detta, utan använder andra regioners avtal. Antalet operationer som kan fås till på detta sätt räcker inte.

Upphandlingen görs då man på koncernkontoret bedömer att det inte är möjligt att utöka produktionen på de egna sjukhusen i någon större skala de närmaste åren.