Skolchefen Annelie Alm menar att alla barns rätt till utbildning ska tillgodoses. Självklart! Men det görs inte genom att inte erbjuda tjänster till dem som sökte och var behöriga och sedan säga att de inte får tag i personal. Det klingar falskt.

Skolan handlar inte heller endast om ämneskunskaper, även om föräldrarna är nöjda med dem, utan om så mycket mer. Kommunens skolor har under året som gått fortbildats i Trygghet och Studiero vilket inte syns i ledningens tankegångar. Det blir inte mycket till trygghet för de elever som nu går i trean, fyran och femman som två veckor innan sommarlovet kan få beskedet att de ska börja en annan skola till hösten. Förmodligen inte ens den skola inne i Tidaholm där de haft idrott och slöjd då den ska renoveras och saknar utrymme för fler. Det låter dessutom också som att de inte ska hålla ihop grupperna utan de ska splittras upp i redan befintliga klasser. Det blir större klasser för de elever som redan går där vilket inte är bra för dem heller. Det här sättet att behandla barn på är inte att se till deras bästa.

Alm säger också att det är svårt att undervisa elever i blandade grupper och att det då är svårt att ge eleverna rätt utbildning. Om man vänder på resonemanget så finns det också fördelar med att ha åldersintegrerad undervisning. Det sociala samspelet kan gynnas och läraren kan dela in i grupper utifrån var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling istället för vilken årskurs de går i.

Annons

Förvaltningen har sparkrav på 10 miljoner kronor vilket gör det enkelt att dra slutsatsen att allt detta handlar om ekonomi. Ledningen hävdar dock att så inte är fallet. Oavsett så är skolan det sämsta stället att spara pengar på eftersom det blir så mycket dyrare i längden med elever som går ut skolan med undergodkända betyg, ingen gymnasieutbildning och små möjligheter att betala skatt senare i livet. Fröjereds skola må vara den dyraste i kommunen men den är ovärderlig för eleverna, föräldrarna och bygden. Vi vill att vår bygd ska leva och för det krävs tillgång till barnomsorg och skola. Frågan är bara om politikerna vill desamma!

Vi hoppas nu innerligt att ledning och politiker tar krafttag för att hitta bra långvarig personal och räddar skolan.

Orolig bybo

Relaterat: Fröjereds skola utan lärare i höst - äldre elever kan tvingas gå i Tidaholm
Relaterat: Skolchefen hoppas på lösning för Fröjereds skola
Relaterat: Insändare: Vem bryr sig om skolan på landsbygden?