Bibliotekshuset ligger för långt från centrum för att passa som ungdomsgård. Området är anonymt och tomt på kvällarna. Låt Godsmagasinet med sin centrala placering få fortsätta vara ungdomarnas samlingsplats.

Boende på Södra Kungsvägen

Relaterat: Tidigare ungdomslokal kan tas i bruk igen
Relaterat: Godsmagasinet till för ungdom – målgrupp specificeras