Morgan Lövgren är en känd tidaholmare, numera pensionär från Marbodal, är medlem i Lions sedan 1989. Han presenterade och sammanfattade Lions 100 år och gav en tydlig inriktning på vad en frivilligorganisation kan åstadkomma med olika och mångskiftande uppdrag i hela världen.

• Lions är världens största service klubborganisation med 46 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och geografiska områden.

• I Sverige finns 11 300 medlemmar i 10 distrikt och 455 klubbar. Lions är en politisk och religiöst obunden ideell organisation med samhällsnyttig inriktning.

Morgan berättade även med stor inlevelse om verksamheten i sin egen lokala förening.

— Lions i Tidaholm bildades 1957 och har idag 38 medlemmar.

Nytt kapitel

Annons

1987 skrevs ett nytt kapitel i Lions historia. Kvinnorna fick då möjlighet att bli medlemmar i Lionklubbar. Naturligtvis har kvinnorna under årens lopp arbetat sida vid sida med männen, ofta genom damklubbar och i samband med klubbarnas aktiviteter.

När Lions hjälper vid internationella uppdrag och katastrofer har Lions samverkan med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lions är också en av de mest effektiva serviceklubbsorganisationerna.

— Våra medlemmar gör vad som behövs för att hjälpa på våra hemorter. Överallt där vi utför hjälpinsatser skapar vi nya vänskapsband. Med barn som behöver glasögon, pensionärer som behöver mat och människor vi kanske aldrig får träffa, säger Morgan Lövgren.

Där det finns ett behov finns det en Lionmedlem, närhelst Lions medlemmar hjälper till blir problemen mindre och samhället blir bättre.

— Det är tack vare att vi hjälper till där hjälp behövs – både lokalt och runtom i världen – med oöverträffad integritet, intensitet och energi. Lions är öppen för alla.

Forskningsfond

Lions Cancerfond Väst bildades 2008 och är en forskningsfond i Västra Sverige för att företrädesvis stödja klinisk forskning inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken eller vid andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige. Fonden leds av en styrelse med representanter för Lions och ett forskningsråd bestående av tre professorer knutna till Sahlgrenska. Fonden har sedan starten samlat in drygt tio miljoner kronor och hittills fördelat forskningsanslag till 52 forskningsprojekt vid sjuhusen i Västsverige.

— Inför medlemmarna i den välbesökta klubblokalen fick nog alla en tankeställare och värdemätare vilken fantastisk frivilligorganisation med stor bredd Lions är inom olika områden till gagn för alla människor i hela vår värld. Vårt motto är "För samhällsansvar och livskvalitet” .