Under högtidliga former med bland annat uppskattat besök av Tidaholms lucia med proffsigt framträdande, fick Siewert Anderson och Dan Skavhellen från Hjo och Fröjereds IF från Tidaholm, som representerades av Jörgen Gustavsson och Krister Frejdh, motta stipendier.

Kriterier

För stipendierna gäller: "Stipendiet utdelas till personer eller organisationer som på ett gränsöverskridande och oegennyttigt sätt, privat eller inom yrkesverksamhet, hjälpt eller givit stöd till nödställda, behövande eller sjuka medmänniskor och detta på ett sätt som överstiger vad som kan förväntas. Särskilt uppmärksammas insatser riktade mot barn och gamla människor."

Annons

Med andra ord, enskilda och organisationer som väl har levt upp till Odd Fellows ideal ska kunna premieras med detta stipendium.

Motiveringar:

"Siewert Anderson och Dan Skavhellen har under några år anordnat en musikfestival i Hjo stadspark. Skaffat sponsorer och kontaktat artister som alla ställer upp utan gage och alla övriga kostnader under dagen är täckta av sponsring, varenda krona som kommer in utöver detta går till Barncancerfonden. Målet för första gången var att samla in 10 000 kronor men det blev 62 000 kronor. Nästa gång siktade man på det dubbla men det blev mer än tre gånger så mycket – nästan 220 000 kronor. Resultatet i år blev hisnande 500 000 kronor en halv miljon som oavkortat gått till Barncancerfonden Väst."

"Fröjereds IF fotboll har genomsyrats av en vilja, ett ansvarstagande och ett föreningsengagemang i syfte att integrera och inkludera nyanlända i föreningsliv och samhälle. Sekundärt har föreningen även arbetat för att alla som kommer till föreningen ska utvecklas som fotbollsspelare.

De har på ett föredömligt sätt medverkat till och möjliggjort för ett flertal unga och äldre nyanlända att utöva en idrott och samtidigt lära sig svenska, lära sig svensk kultur och inte minst svenskt föreningsliv. Genom detta integrationsarbete som genomsyrat hela föreningen även möjliggjort för både gamla och nya medlemmar samt nyanlända att få nya vänner."