Vid måndagens rotarymöte i Tidaholm var det dags för klubbens 65:e president i ordningen att ta över den symboliska kedjan då Richard Mellgren överlämnade ansvaret för det nya verksamhetsåret till Roger Lundvold.

Men dessförinnan kunde den avgående presidenten hedra klubbens Bengt Tore Allert med den fina utmärkelsen Paul Harris Fellow.

I Richard Mellgrens summering av det gångna verksamhetsåret nämnde han bland annat klubbens engagemang i miljöprojektet Globala moln. Han tackade också klubben medlemmar för stöd och god stämning under året men riktade sig speciellt till de två programmakarna Carl Johan Persson och Staffan Planck som komponerat en mix av blandade föredrag.

Ett speciellt tack riktades också till Kerstin Thufvesson och Gunilla Dverstrorp, samt Rune Åström som lagt ned ett uppoffrande arbete i det tysta.

Den pågående presidenten Roger Lundvold tackade i sin tur för det förtroende som presidentskapet innebär och såg fram mot att leda klubben det kommande verksamhetsåret. Ett aktuellt projekt som kommer att förverkligas är ett boende för en utsatt grupp i Rumänien. Detta kommer att delfinansieras av Rotaryklubbarna också i Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg.

Per-Erik Vrang