Statistiken från Konsumentverket ger ett tydligt svar. Av omkring 119 000 ärenden som registrerades under 2017 är det bilar och hantverkare som ligger i topp på klagomålslistan.

— Att anlita hantverkare och köpa bil är ofta kostsamma historier och om något går fel är man därför mer benägen att klaga, säger Niclas Sturesson.

Och det är knappast något nytt fenomen. Så länge som Konsumentverket har sammanställt statistik över klagomålen har resultaten varit desamma.

Annons

Köp av bilar är det vanligaste klagomålet i kategorin varor. Ärenden med bilköp utgjorde under fjolåret 10 971 ärenden och motsvarade 9,2 procent av Konsumentverkets totala andel ärenden.

Vid bilköp är rekommendationen att i första hand köpa en bil av en handlare som är ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) där det finns ett betydligt starkare konsumentskydd. Inom de första sex månaderna efter ett bilköp finns också ett starkare konsumentskydd eftersom handlaren då måste kunna påvisa vad som har orsakat ett eventuellt fel.

Bland klagomålen på tjänster var det hantverksärenden som var vanligast med totalt 9 923 ärenden vilket utgjorde 8,4 procent av samtliga fall som Konsumentverket behandlade under 2017.

Det vanligast klagomålet vid hantverkstjänster är att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller att arbetet inte gjordes enligt överenskommelse. Konsumentverket har ett tydligt råd när det gäller att köpa hantverkstjänster – tydlig kommunikation.

— Mängden klagomål betyder inte att branschen som sådan är oseriös. Men båda parter behöver förstå vikten av att kommunicera ordentligt så man inte redan från början har olika förväntningar på slutresultatet, säger Niclas Sturesson.