Sedan kommer Ann Söderström, sjukvårdsdiriektör för Västra Götalandregionen, och säger att man har koll på läget. Den nya modellen är nära vård. Ändå klagar patienter och personal. Om Ann inte känner till mig har jag varit inom vården i Skaraborg sedan 1973 och samarbetat med den politiska och administrativa ledningen i Skaraborg i 25 år.

Först, vad är fel? Personal sliter och sliter och blir trötta. Alla inom vården älskar sina jobb och klagar inte i onödan. Jag säger Lägg örat till sjukhusgolvet ja lyssna på personalen. En patient klagar på att läkare saknar empati. Jag tror inte detta. De orkar kanske inte ha det. Det saknar läkare! Jag tror inte detta för antalet läkare i vården är många gånger fler än för 30 år sedan.

Nära vård ja, inte fel om det inte blir en slogan. Jag är barnläkare som legat före utvecklingen – alltid. Jag har tagit hand om döende barn alltid i hemmet. Nu när jag är utanför systemet arbetar jag bara med ”hembesök” till exempel en period med hemlösa, numera med gömde flyktingar, romer både asylsökande och EU-migranter från Rumänien. Jag skall lösa sjukvård för de som står utanför alla system. Jag tog upp det senare med stiftsadministratören i Mariestad ja jag fick kontakt direkt, lösning på gång.

Vad rekommenderar jag dig Ann? Lyssna på fotfolket! Jag är egentligen ingen vän av privat verksamhet men jag har lyssnat på läkare i den privata vården och förstått varför den för läkare är intressant! Jo de kan påverka sin vardag, ja styra den och utveckla den och då trivs man. Att det i dag finns många gånger fler läkare än förr men ända saknas. Då är något fel.

Nära vård!? Absolut. Jag gör bara hembesök. När jag arbetar med asylsökande eller gömda flyktingar gör jag det som intygsskrivande läkare och företräder dem som ombud inför alla Migrationsdomstolarnna i Sverige. Jag ser mer av värde än en läkare inom vården. Varför? Jo, vid hembesök så vågar en våldsutsatt flykting säga och berätta mer än vid ett besök på en vårdcentral och det rättsintyg jag skriver tas emot bättre vid domstol.

Till slut: Du är tjänsteman. Var finns sjukvårdspolitikerna som egentligen skall styra vården, Jag har varit och är fortfarande vän med flera politikern framförallt i Skaraborg. Min roll då är inte politisk utan jag levererar fakta. Nu är min aktuella roll att se till att tiggarna bör få tillgång till akut sjukvård i Sverige men då går jag högre upp. Min kunskap om vårdideologi finns tillgänglig gratis! Kontakta mig gärna.

Per-Olof Elfstrand, barnläkare