Det blir samma majoritet i styrelserna för de kommunala bolagen TEAB (Tidaholms Energi AB), TENAB (Tidaholms Elnät AB och TBAB (Tidaholms Bostads AB) som i fullmäktige.

De kommunala bolagen har generellt skötts mycket bra under mandatperioden. Bolagen har mycket duktiga medarbetare.

Vi vill att TBAB bygger lägenheter med hyresrätt när det finns behov och har planlagd mark i beredskap för att snabbt kunna bygga när behov finns. Nyligen sade styrelsen nej till att köpa Preemtomten som vi anser borde saneras och bebyggas med bostäder.

Fjärrvärmenätet bör också förtätas så att fler kan erbjudas fjärrvärme. Pannorna har kapacitet för mer och den bör man utnyttja. Fjärrvärmen i Tidaholm är en bra värmekälla eftersom det är 99 % förnybara bränslen.

TEAB bör också producera el med vatten från Tidan vid elverket. Fiberutbyggnaden är också viktigt så vi vill den sista utbyggnaden sker så snart som möjligt.

Mitt Tidaholm, C, KD och L i samverkan