Andelen företagsamma personer av befolkningen mellan 16-74 år i Västra Götaland står stilla i årets mätning och noteras på 11,7%, vilket är en oförändrad nivå jämfört med ifjol. Sammantaget något lägre än i Sverige som helhet. 

 När det gäller äldres företagsamhet sticker Skaraborg ut genom en högre andel äldre företagare. I synnerhet Gullspång med hela 31,8 procent äldre företagsamma, jämfört med 19,1 procent i Västra Götaland som helhet. Även i Essunga, Karlsborg, Skara, Götene, Grästorp och Vara är mer än var fjärde företagsam person äldre än 64 år. Bara Skövde har mindre andel äldre än snittet i länet, där bara 17,8 procent är över 64 år.

Annons

Det visar statistik från Svenskt Näringsliv över företagsamheten i Sverige.

- Det är fantastiskt att så många äldre fortsätter att vara företagsamma och det är också ett tecken på att det finns en stark entreprenörsanda i Skaraborg. Men för framtiden så behöver också fler unga både vilja starta och överta verksamheter och den resan börjar redan i skolan, menar Kristian Johansson, på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

En person räknas som ”företagsam” om personen antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag. De äldre företagsamma definieras på samma sätt med tillägget att måste vara äldre än 64 år. Siffrorna visar att många företag i Skaraborg står inför ett kommande generationsskifte de närmsta åren.

På totalen så finns Skaraborgs mest företagsamma befolkning i Essunga (17,3%) tätt följt av Vara och Grästorp. Lägst andel företagsamma finns i Skövde och Mariestad.

Nyföretagsamheten var som högst i Vara där 152 personer, eller 13,3 per 1000 invånare blev företagsamma under 2017. Tidaholm hade lägst nyföretagsamhet, enbart 8,4 personer per 1000 invånare blev företagsamma, vilket är den svagaste nyföretagsamheten i hela länet.