Personalen på ortopedikliniken på Skaraborgs sjukhus gick den 20 juni ut i ett öppet brev där de skrev att bristen på sjuksköterskor gör att patienternas säkerhet inte går att garantera på avdelningen.

När sjukhusets styrelse i dag hade möte med sjukhusdirektören kom den här frågan förstås upp.

- Man arbetar väldigt mycket med det här både på kort sikt och på lång sikt. På kort sikt för att lösa den akuta krisen och på lång sikt för att förbättra verksamheten i stort, säger Liberalernas Ulla-Britt Hagström som är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Ulla-Britt Hagström (L) är ordförande i styrelsen på Skaraborgs sjukhus.
Foto: Janne Andersson

Och när det kommer till den akuta krisen blir lösningen att omfördela sjukhusets egna resurser.

- Det är en allvarlig situation som måste lösas och den måste lösas inom sjukhusets egna ramar. Det finns inga extra personalresurser att få så vi måste omdisponera inom sjukhusets egna ramar. Det är något som det arbetas väldigt hårt med just nu och det hålls regelbundna möten, så jag litar på att det kommer att lösa sig. Det måste det göra.

Och på lång sikt - hur jobbar ni för att sådana här kriser inte ska uppstå i framtiden?

- Vi utbildar sjuksköterskor på egen hand och försöker på alla sätt vi kan rekrytera nya. Det handlar mycket om det. Sedan handlar det också om att få fler operationssalar. Vi har den stora nybyggnationen på gång, men det tar ju några år. Det gäller att vi hela tiden använder de resurser som vi har på bästa sätt, säger Ulla-Britt Hagström.

Annons

Relaterat: Läkare varnar för akut kris på sjukhuset