Känner du igen dig? Hör av dig till oss!
Tipsa

Bo Junefjäll, ombudsman för IF Metall Östra Skaraborg, tycker det är bra att fackförbundet har gjort enkätundersökningen.

– Det är bra att man tagit tag i frågan eftersom sexuella trakasserier uppenbarligen är ett problem och vi inte är förskonade, säger Bo Junefjäll.

Han ser trakasserierna som ett verkligt arbetsmiljöproblem.

IF Metall gjorde sin undersökning under november förra året. 1 708 personer svarade på enkäten, både män och kvinnor och svarsfrekvensen var 57 procent och representerar hela IF Metalls medlemskår.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson har sagt i ett pressmeddelande att #metookampanjen blivit en väckarklocka för alla som tror på jämställdhet.

Fackförbundets egen undersökning visade att 59 procent av unga kvinnor och 34 procent av samtliga kvinnor bland deras medlemmar uppgett att de utsatts för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under det senaste året.

– Så här kan vi inte ha det. Vi menar att samtliga företag måste ha både en policy och ett aktivt arbete mot sexuella trakasserier och en ovälkommen jargong. Alla, oavsett ålder eller kön, måste känna sig trygga och välkomna till jobb inom industrin. Det är trots allt år 2017, säger Marie Nilsson.

Hon menar att det är uppenbart att det behövs en diskussion om vilket förhållningssätt man ska ha till varandra.

Bo Junefjäll håller med Marie Nilsson.

Annons

IF Metalls medlemmar upplever att det förekommer en rå jargong och att det dras grova sexuella skämt på arbetsplatserna, att det finns en tystnadskultur, vad är din kommentar till det?

– Det är lätt att gömma sig bakom attityden att det råder en rå, men hjärtlig jargong. Jag tror det kan vara en rätt tuff kultur på arbetsplatser där det finns en överrepresentation av äldre män. Så det är bra att fokus sätts även där, det är inte acceptabelt. Vi har alla ett ansvar, både som facklig organisation och som medmänniskor.

Bo Junefjäll tycker att #metoo lett till att arbetsgivare är mer observanta.

– De tar det på större allvar när tjejer vittnar om att de blivit utsatta.

Junefjäll har under det sista kvartalet fått in ett ärende om sexuella trakasserier som pågått under en längre tid och där flera kvinnor är inblandade och arbetsgivaren inte har agerat.

– De fall jag får till mig är från arbetsplatser där det saknas lokal facklig förankring, säger Bo Junefjäll.

Lars Ask är ordförande för Verkstadsklubben Volvo Powertrain Skövde, han medger att det finns en ganska tuff jargong, men säger också att den inte är acceptabel.

– Det är ett arv man fått med sig.

Verkstadsklubben har redovisat resultatet av IF Metalls undersökning för sina förtroendevalda ombud och också visat på Volvos uppförandekod om vad som gäller kring sexuella trakasserier.

– Vi har talat om att det råder nolltolerans för alla sorters trakasserier, både sexuella och rasistiska, till exempel. Och om det är någon som vet eller sett något så ska man inte skämmas utan prata med oss i klubben eller sin chef för att få stopp på det. Vi är helt överens med företaget om att vi ska respektera varandra, säger Lars Ask.

Marko Peltonen, ordförande för Metallklubben Volvo PV, upplever inte att trakasserier eller en grabbig jargong är något problem för Volvo Cars Engine. Han menar att den grabbiga kulturen var värre förr.

– Företaget har under många år jobbat med värdegrundsdagar och uppförandekoder och tycker att det är viktigt. Det råder nolltolerans och vi har inte tvingats säga upp någon på grund av trakasserier eller sitta i förhandling om det, säger Marko Peltonen.