Skara kommun har många gamla detaljplaner och väldigt mycket prickmark. I dagsläget är 50-60 procent av detaljplanerna i Skara mer än 60 år gamla. De är anpassade till en värld som inte finns längre.

Allt oftare ser vi att detta kan vara till hinder för den som vill bygga till sitt företags lokaler, eller till exempel bygga en veranda till sitt hus. Att hämma tillväxt och attraktivitet genom föråldrade detaljplaner och överbruk av prickmark är självklart till stor nackdel för Skara.

När en ny översiktsplan tas fram under nästa mandatperiod måste det finnas en politisk vilja att förutsättningarna för den som vill bygga till eller ändra användningsområde för fastigheter ska ha så goda och flexibla möjligheter som det går att få fram.

Skara kommun ska vara möjligheternas kommun, även när det gäller äganderätten och att kunna bygga, bygga till eller om, för var och ens bästa.

Sture Nilsson (M), 1:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Rolf Källman (M), Miljö- och byggnadsnämnden