En företagare har lämnat en förfrågan till Tidaholms kommun om att få köpa tomten med fastighetsbeteckningen Montören 9 (gamla BP-tomten) på Östergatan 13. Företaget planerar att driva hotell- och spa-verksamhet i friliggande stugor på fastigheten.

Annons

Kommunstyrelsen har skickat förfrågan vidare till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Tekniska nämnden har inga invändningar mot en försäljning av marken. Miljö- och byggnadsnämnden är däremot av en annan åsikt.

Utredningens slutsatser visar: "Fastigheten är belägen mitt i ett bostadsområde. Den gränsar till privata villatomter samt till en riksväg och en kvartersgata. Det finns begränsad tillgång till natur eller andra rekreativa miljöer samt 1,5 km från Tidaholms centrum. Två faktorer som trots allt är viktiga när man långsiktigt tittar på hotell- och besöksverksamheters placeringar, vilket man måste göra. Detta, tillsammans med att platsen redan utretts som lämplig för bostadsändamål, leder till att hotell- och spaverksamhet i den formen som sökande planerar, inte bör anses lämplig på platsen."

Nämnden föreslår därmed att kommunen inte säljer Montören 9. Ledamoten Halina Gustavsson (L) yrkade däremot på ett ja, men det ledde inte till någon votering.

— Att använda tomten för bostadsändamål väger tungt eftersom det råder brist på lägenheter i Tidaholm, säger förvaltningschefen Peter Lann och nämndordförande Tony Pettersson (S).