Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi är sjuka och att samhällets skyddsnät finns där när vi behöver det som bäst. Möjlighet till en fast läkarkontakt vid min vårdcentral, där jag känner igen personalen och man känner till min sjukdomshistorik är en av de viktigaste frågorna för att skapa trygghet.

Det är till vårdcentralen som vi söker oss till, med vanliga sjukdomar och krämpor. Tillgängligheten har stor betydelse.

Centerpartiet vill satsa på den nära vården och ser gärna att vårdcentralerna får ett större uppdrag. Men det kräver fasta läkare på plats, vilket ger en kontinuitet och ökar både trygghet och patientsäkerhet. Satsningen på Närsjukvårdsteam med läkare och sjuksköterska, som genomfördes av Centerpartiet tillsammans med övriga i den grönblå regionledning, har gjort god nytta.

Fortfarande hänvisas allt för många äldre och kroniskt sjuka i onödan till sjukhusens akutmottagningar, på grund av gamla strukturer. Centerpartiet vill fortsätta utveckla fler mobila team, för att fler äldre och sköra patienter ska kunna få vård i hemmet. Det är viktigt att det sker i samverkan med kommunerna som har ett stort ansvar för äldre. Alla vårdcentraler ska nu också ha hemsjukvårdsläkare som kan åka hem till patienter.

Västra Götalandsregionen har börjat med ett stort omställningsarbete för att kunna möta morgondagens behov, tillsammans med en vårdsstruktur där vi flyttar vården närmare oss människor.

Annons

Det ska vara enkelt att söka vård och få vård. Digitaliseringen kommer också att ge oss nya möjligheter, som bara har påbörjats. Vi arbetar för att regionen i närtid ska ha ett fungerande journalhanteringssystem som följer dig som patient, istället för idag där varje vårdnivå har sin egna hantering. Centerpartiet vill framåt genom en trygg och nära vård där du har en fast läkare!

Gunilla Druve Jansson (C)

Förstanamn på Centerpartiets regionlista

Relaterat: Djupt tacksam och rosenrasande på sjukvården
Relaterat: Debatt: Finns inga beslut om BUP Falköping
Relaterat: Debatt: "Vi lägger inte ner BUP i Falköping"
Relaterat: Insändare: Så vill (V) stoppa machokulturen