Djupasjön ligger mellan Ekedalen och Hömb, bara ett stenkast från väg 26. Sjön är ett populärt utflyktsmål för bad och rekreation. Medlemmar i Tärnan Tidaholms Sportfiskeklubb får även sportfiska där.

Bakom sjön, mot norr, finns ett rikkärr och en sumpskog som kanske inte är lika känd för allmänheten. Det är främst den delen som Länsstyrelsen nu vill skydda.

Naturreservatet bildas för att skydda och sköta några rikkärr med flera kalkkrävande arter. Vaxnycklar, flugblomster och käppkrokmossa är några av de sällsynta växter som finns i området. Naturreservatet innehåller även en del skog med höga naturvärden.

Rikkärren och sumpskogen vid Djupasjön ingår sedan tidigare i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av värdefull natur. Det nya naturreservatet är 18,3 hektar stort. Reservatsbildningen innebär att man ökar skyddet och får bättre möjligheter att sköta området.

Naturreservatet ligger på mark som ägs av Björn Lundqvist, som även tog initiativ till reservatsbildningen för några år sedan.

— Det känns bra för mig som naturintresserad skogsägare att kunna bidra till bättre skydd och skötsel av området. Jag hoppas även att fler besöker området framöver, säger Björn Lundqvist i ett pressmeddelande.

Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, meddelar att man i samråd med markägaren planerar att anlägga en besöksparkering samt några spänger för att fler ska kunna ta del av blomsterprakten.

— Djupasjön kommer att bli ett fint besöksmål för alla botaniskt intresserade. Men ta gärna på dig gummistövlar. Även om vi kommer att lägga en eller annan spång så är detta inte ett område lämpligt för lågskor, tipsar Örjan Nilsson.