- Många av rapporterna runt nyår de senaste åren handlar om thailyktorna. Folk tar dem för ufon, men jag känner ju igen dem direkt. En del blir lättade när jag talar om vad de egentligen har sett, säger Tobias Lindgren, som jobbar med föreningen UFO-Sveriges rapportcentral.

- Det handlar om allt ifrån mystiska ljussken till objekt som rör sig märkligt över himlen.

Intresset för ufon lever och varje år tar föreningen UFO-Sverige emot 300–400 rapporter från allmänheten.

- Rapportcentralen är direktkopplad till Tobias Lindgren. Han avgör vad som behöver utredas närmare. Runt nyår ökar samtalen, många gånger beroende på missförstånd kring Khom Loy, thailyktan.

- Varje år utreder jag runt 50–60 stycken lyktor. Det är oftast i samband med fyrverkeritider och nyår. Även det här året kommer jag få mycket att göra, säger Lindgren.

UFO-Sveriges ambition är att hitta naturliga förklaringar. Majoriteten av observationerna handlar om misstolkade naturfenomen och synvillor orsakade av ljus, flygplan eller kameror.

Föreningen arbetar på egen hand, för det finns inte någon myndighet som tar officiellt ansvar för ufo-utredningar. Historiskt har det varit försvarsmaktens uppgift. 1965 tog Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) över. Där utsågs inofficiella ufo-handläggare i fjol.

- Vi fungerar som kontaktpersoner, men vi har inga resurser att utreda något utan hänvisar vidare till UFO-Sverige, sa astronomen Daniel Faria på FOI. (TT)

Fotnot: Denna artikel publicerades första gången 2015-12-27

UFO