På tisdagsförmiddagen beslutade Samhällsskydd mellersta Skaraborg om eldningsförbud i de fyra kommunerna Falköping, Skara, Tidaholm och Götene.

Det gjordes sedan SMHI graderat upp skogsbrandrisken till högsta nivån 5 E på brandriskskalan, vilket innebär extremt stor brandrisk.

– Det är väldigt torrt i markerna, och så vitt vi vet håller det i sig ett par dagar, säger Peder Samuelsson, stabsbrandmästare på Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda engångsgrillar i skog och mark, eller att göra upp eld direkt på marken. Det är också förbjudet att använda stormkök, eller att använda pyroteknik utomhus.

Det är tillåtet att grilla i egna trädgården, eller på iordningställda grillplatser.

Redan i helgen var det torrt väder, på flera platser i södra Sverige utbröt skogsbränder. Trots det eldades påskeldar, även om man på några platser valde att avstå.

– Spridningsrisken var stor, men det rådde inget eldningsförbud. Vi var förskonade från brandtillbud, och det är vi glada för, säger Peder Samuelsson.