I onsdags för en vecka sedan visade vattenprover indikationer på Koliforma bakterier och rekommendationen om att koka dricksvattnet infördes genast.

Efter det har långt över hundra prover tagits och skickats till laboratoriet i Jönköping för analys. Det bekräftade provresultatet från i söndags visade nu under förmiddagen på onsdagen ett negativt resultat.

Därmed anser Lidköpings kommun nu att läget kan återgå till det normala, att faran är över och att Lidköpingsborna åter kan dricka sitt kranvatten utan åtgärd.

”Arbetet med att hitta orsaken till den tillfälliga nedgången i vattenkvalitet fortsätter oförtrutet.”

Detta uppger Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.