Förarbetet pågår för fullt med att anlägga en ny skola i Rosenbergsområdet. I paketet ingår att uppföra en ny idrottshall i anslutning till den skolan.

Det är efterlängtat, framför allt av de trångbodda idrottsföreningarna som huvudsakligen bedriver sin verksamhet på vinterhalvåret.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sonderat terrängen och lyssnat till vad idrottsföreningarna tycker.

Tidaholms Gymnastiksällskap har en allt bredare verksamhet och har under de senaste åren sökt efter en egen lokal att bedriva sin verksamhet. Klubben ser nu att en sådan möjlighet öppnas.

Det gör att förvaltningen nu öppnar för att det kan bli tal om två nya hallar.

Annons

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer med grund i den utredning som gjorts att det finns tre alternativ inför en ansökan till kommunstyrelsen om en förstudie. Något som utökades till fyra efter att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sade sitt.

Vid torsdagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden ta beslut om vilket av de fyra förslagen man ska förorda.

Förvaltningens slutsats är att alternativ 2 är det mest lämpade. Återstår att se vad nämnden anser.

Alternativ 1

Två nya idrottshallar byggs vid den nya skolan för skolans och TGS behov i första hand. Detta kräver en kraftigt utökad budgetram med cirka en miljon kronor för nämnden eller att det finns möjligheter att öka intäkterna för att kompensera för ökade driftskostnader. För att kunna öka intäkterna krävs att hallarna kan användas för stora arrangemang och event, konferenser.

Alternativ 2

Eftersom Idrottshallen inte har fullmått, som handbollen och innebandyn efterfrågar, får TGS flytta sin verksamhet till IH och ha sina redskap och sin utrustning framme permanent. Tider för bokning frigörs i Forshallen för andra föreningar. Dessutom får föreningslivet ett tillskott av träningslokaler i den nya skolans idrottshall. Rudbecksgymnasiets idrottsundervisning flyttas till Forshallen. Forsenskolan (F-6) får främst använda lilla Forshallen. En utökad budgetram med ca 450 000 kronor för drift av den nya idrottshallen vid den nya skolan beräknas.

Alternativ 3

En ny matchhall i fullmått byggs vid nya skolan som anpassas till föreningslivets behov och önskemål. TGS får disponera stora Forshallen och ha sina redskap och sin utrustning framme permanent. Inga andra föreningar eller skolan för tillgång till stora Forshallen. Forsenskolan (F-6) får endast tillgång till lilla Forshallen. Kultur- och fritidsnämnden behöver en utökad budgetram med cirka 550 000 för drift av den nya idrottshallen vid den nya skolan.

Alternativ 4

En ny idrottshall byggs samman med Sparbankshallen för TGS behov i första hand. Detta kräver en utökad budgetram med cirka 550 000 kr för kultur- och fritidsnämnden eller att det finns möjligheter att öka intäkterna för att kompensera för ökade driftskostnader. För att kunna öka intäkterna krävs att hallarna kan användas för stora arrangemang och event. Om en idrottshall behövs vid planerade skolan på Rosenberg får barn- och utbildningsnämnden ta ställning till.