Enligt information från kommunikationsenheten vid sjukhuset har hon en bakgrund som sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi.

Senast har hon arbetat som projektledare på sjukhuset med uppdraget att planera och utveckla ombyggnationen av mottagningsblocket, framtidens öppenvårdslokaler på Skaraborgs sjukhus Skövde. Tidigare har hon bland annat varit chef inom ambulanssjukvården.

Vilka är de största utmaningarna i rollen som verksamhetschef?

— En viktig utmaning är att se över hur sjukhusvården kan utveckla en mer strategisk, långsiktig, sammanhållen samverkan som fokuserar på patientens behov. Hälso- och sjukvården förändras ständigt på grund av snabb teknik- och kunskapsutveckling och skiftande behov och förväntningar från patienter och invånare. Som chef behöver man kunna leda förändring och se till att verksamheterna utvecklas för att möta nya krav och utmaningar, säger Jonna Sandh.