Enligt Expo är den nya fastigheten inköpt i syfte att skapa ett ”Svenskarnas hus”, som beskrivs som ”ett klubbhus för föreningens medlemmar.”

Fastigheten är 546 kvadratmeter stor och har hittills använts som fabrikslokal. I köpet ingår också en tomt på nästan två hektar. Organisationen planerar nu för att byggnaden ska bli ett allaktivitetshus med möteslokal, kafé och gym och i förlängningen fungera som ett högkvarter för rörelsen.

Det fria Sverige

Det fria Sverige bildades 25 november 2017. Föreningen uppger sig vara parti- och organisatio..

Det fria Sverige

Det fria Sverige bildades 25 november 2017. Föreningen uppger sig vara parti- och organisationsoberoende och står för en radikal nationalistisk hållning. Man har inga partipolitiska ambitioner, utan säger sig vilja agera som en intresseförening för en framtida ”svensk minoritet”.

Bland föreningens första uttalade mål var att man skulle samla ihop pengar till ett allaktivitetshus, som ska bli basen för olika former av verksamhet, såsom utbildning.

Sedan bildandet har föreningen fått en positivt respons från andra organisationer med samma ideologiska bakgrund. Dock har Nordiska motståndsrörelsen förhållit sig kritisk till föreningen.

Källa: Expo

Från Töreboda kommuns sida konstaterar säkerhetssamordnare Per Ahlström i Expos artikel att organisationens fastighetsköp och planer ”inte låter så jättekul”, men beklagar lika mycket det faktum att det finns en grogrund för den här typen av organisation, som att de etablerar sig just i Töreboda kommun.

Annons

– Var de etablerar sig är inte så intressant utan att de etablerar sig. Att det finns en grogrund för sådant, säger Ahlström i en kommentar till Expo.

Hos Polisen bekräftar Johan Rexhag, biträdande lokalpolisområdeschef Östra Skaraborg att man vet att affären har genomförts.

– Vi har kännedom om att fastighetsförvärvet har skett i Älgarås. Vi får en mängd information löpande kring bland annat sådana här saker, så det här har vi fått till oss, säger Johan Rexhag.

Hur man ska använda sig av informationen i det här specifika fallet kan han däremot inte säga något konkret om just nu.

– Jag har ingen uppfattning nu, vad det här kan innebära. Det är så pass nyligen den här etableringen har skett, så vi får se vad som kommer ut av det, säger Johan Rexhag.

– Generellt kan jag dock säga att det finns en grundlagsskyddad åsiktsfrihet och att vi inom Polisen inriktar vi oss på brottslig verksamhet. Rent krasst får man alltså ha vilka åsikter man vill, men det behöver inte innebära att det finns ett polisiärt intresse så länge man håller sig inom lagens ramar.

Vad vet ni om Det fria Sverige som organisation?

– Vi känner till den här likt andra organisationer, men jag kan inte uttala mig specifikt om den, säger Rexhag.

Hur ser ni på risken att de sprider sig ytterligare i närområdet?

– Inom Lokalpolisområde Östra Skaraborg, har vi en bevakning av vad som händer och sker avseende den här typen av verksamheter och gör också riskbedömningar om vad en sådan här etablering kan innebära.

– Vårt uppdrag inriktar sig primärt på brottslig verksamhet, med bland annat fokus på våldsbejakande extremism av olika slag, i det här läget kan jag inte uttala mig om huruvida en sådan här förening har en sådan karaktär, säger Johan Rexhag.