16.000-20.000 tunga transporter kommer att belasta vägarna i området Tidaholm-Velinga-Härja enligt nuvarande plan. De boende på Kilåsavägen var därför inbjudna till ett informationsmöte på Velinga bygdegård.

Vattenfalls konsult ringde runt till de boende på Kilåsavägen några dagar innan informationsmötet. Mycket dålig framförhållning är den allmänna reaktionen på detta förfarande.

De som kom för att manifestera ville även dom gå in på info mötet då de ansåg att alla som bor i området kommer att drabbas. Den tunga trafiken innebär ett hot mot trafiksäkerheten, barnens väg till skolbussen och framkomligheten på vägarna. Fordonen kommer att åka skytteltrafik måndag- fredag mellan 06.00 - 17.00. Dessa 16.000-20.000 transporterna kommer att fördelas över 1-1.5 år. Detta innebär ca 60-80 transporter/dag!

Vattenfalls konsult vägrade släppa in dessa, hans svar var att "det är enbart de närboende på Kilåsavägen som får komma in"

På mötet var det flera närboende som påpekade med bestämdhet att dessa tunga transporter precis utanför sina bostäder i dessa mängder är helt oacceptabelt!

Nu kommer flera av vägsamfällighetens medlemmar att undersöka om allt gått rätt till i denna fråga då Vattenfall säger sig fått godkänt att använda Kilåsavägen som transportväg upp till Hökensås och bygget av vindindustrin på 12 stycken. 180 meters verk.

Annons

Hökensås Vind