Ända sedan i fredags kväll har det läckt och pyst upp vatten vid ”Falköpingsrondellen” där väg 193 Södra Ringvägen/Västra Drottningvägen möts. Vattentillförseln i området har därför varit med lägre kapacitet och risk för tryckfall.

Under måndagsförmiddagen ska reparationsarbetet starta. Det innebär att delar av cirkulationsplatsen måste grävas upp.

Därför leds all trafik om till alternativa in- och utfartsvägar. Det finns hänvisningsskyltar att följa.

Reparationsarbetet innebär att vattendistributionen är avstängd av till abonnenter i Hörnviksområdet och Everts Stig.

Omfattning av vattenläckan är för närvarande inte fastställd och därför kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte just nu uppge under hur lång tid vattenavstängning kommer att vara nödvändig. Informationen kommer att uppdateras, främst på Tidaholms kommuns hemsida.

Tryckfall kan fortsätta att förekomma i vattendistributionen för abonnenter boende ut längs med väg 193/Västra Drottningvägen, Liden och Madängsholm. Vi ber om överseende med detta.