Idrottshistoriska Föreningen kan se tillbaka på ett innehållsrikt år och kassören Eje Holm kunde konstatera att ekonomin är god, mycket beroende på sponsorpengar genom uppsatt reklam på Idrottsmuseet.

Idrottshistoriska kan se tillbaka på ett aktivt år och där föreningen varit med i ett flertal större aktiviteter för att göra PR för föreningen och det har slagit väl ut.

I samarbete med NAV var föreningen medarrangör i Arbetslivsmuseernas dag som anordnades på Vulcanön med ett flertal utställare.

Som vanligt deltog föreningen med öppethållande vid Kräftans Dag. För andra året deltog man i Konstnatten och det blev åter en succé med nästan 600 besökare.

En traditionell resa har också anordnats och denna gång var resmålet Göteborgs Idrottshistoriska Museum på Kviberg.

Internt har en hel del förändringar skett, en genomlysning av verksamheten och där tanken är att man ska arbeta efter ett så kallat årshjul som innebär framförhållning i betydligt större grad än tidigare. Omändring av museet har också påbörjats för att bland annat bereda större plats för nytillkomna attraktioner.

Utmärkelser

Annons

Föreningens diplom för förtjänstfulla insatser delades Johnny Gustavsson, Carsten Ertsaas och Ove Skatt. Standar erhöll Lennart Lundell, Johnny Gustavsson och Erik Bengtzon. De två sistnämnda har bl.a. svarat för ett enormt arbete genom att jaga sponsorer med ett otroligt bra resultat. Lennart Lundell för mångårigt styrelsearbete som bland annat ordförande och mycket annat arbete.

Avtackningar

Ingegärd Rehn hade avböjt omval men har lovat att finnas med i verksamheten. Trotjänarna Ejving Karlsson och Erik Bengtzon hade också valt att lämna styrelsearbetet, men även dessa herrar kommer att fortsätta att ställa upp. Trion uppvaktades med blommor

Janne Kindmalm lämnar också föreningsarbetet då han inom kort flyttar från orten med ny adress Norrland. Han uppvaktades med present och blommor av Lundell som också höll ett tacktal.

— Vi tycker att det är mycket tråkigt att du lämnar oss och vi kommer att sakna din energi och kunskap och tacka för alla förändringar du svarat för inom föreningen och på vårt museum. Allt har varit till stor nytta för oss och vi är glada för att vi även i fortsättningen kan få rådfråga dig, konstaterade Lennart Lundell.

Janne Kindmalm tackade och förklarade att det är med vemod han nu lämnar föreningen, då han känner att det finns mycket ogjort och att föreningen är inne i en spännande fas. Han lovade också att finnas kvar som bollplank och hjälpa till med viss administration. För trots att det nu blir ett avstånd på 100 mil så lever vi ju i en dataålder.

Nya namn

Roland Samuelsson och Dick Ljungberg är två nya namn i styrelsen. Båda är kända inom idrottskretsar, Roland som fotbollsspelare och Dick som en mycket duktig cyklist. Kjell Andersson som tidigare varit suppleant får nu en ordinare plats i styrelsen.

Styrelsen: Lennart Lundell ordf (omval), Carsten Ertsaas (omval), Kjell Andersson och Roland Samuelsson (nyval), Eje Holm, Ove Skatt och Johnny Gustavsson (kvarstående) Suppleant: Dick Ljungberg (nyval) plus vakant som styrelsen utser.

Valberedning: Ove Skatt (sammankallande) Johnny Gustavsson och Kjell Andersson (nyval).