Ett betydande antal sjuksköterskor har sagt upp sig från Ortopeden vid Skaraborgs sjukhus. Redan innan dess var bemanningsläget ansträngt och avdelningen klarade inte att hålla öppet så många vårdplatser som egentligen behövs.

Nu har enligt Skaraborgs sjukhus ett 30-tal planerade ortopediska operationer där patienterna behöver inneliggande vård skjutits upp.

– Vi ser jätteallvarligt på situationen. Det innebär att elektiva (planerade) operationer inte kan utföras under överskådlig tid. Det är en katastrof. Människor som äntligen ska få en operation får den skjuten på framtiden. Nya ortopedpatienter kommer in löpande, till exempel om någon bryter benen, säger Lene Lorentzen, Vårdförbundet vid Skaraborgs sjukhus.

Enligt Skaraborgs sjukhus arbetas det intensivt och med regionens stöd för att hitta andra vårdgivare där patienterna kan erbjudas operation.

Det har under lång tid varit problem på Ortopeden att rekrytera och behålla tillräckligt med sjuksköterskor för att hålla uppe så många vårdplatser som är tänkt. Tidigare beslutades om ett lönetillägg på 3 000 kronor under en begränsad period, en period som tog slut i våras. Enligt Lene Lorentzen var det också då som många valde att säga upp sig. Som det ser ut nu är det endast sex sjuksköterskor kvar från september.

– Sjuksköterskorna var trötta på att inte värderas efter insats. Något vi är frustrerade över är att det inte handlar om astronomiska summor. Flera var nöjda med 3 000 kronor extra. Avdelningen var på frammarsch och sedan tar man bort tillägget, säger Lene Lorentzen.

Annons

Relaterat: Stor förändring för Falköpings sjukhus

Till sjuksköterskorna på Ortopeden har ett erbjudande gått ut om en extra månadslön om man stannar kvar ett år ytterligare. Enligt Skaraborgs sjukhus har några sjuksköterskor tackat ja till detta. Detta är ett väsentligt sämre förslag än lönetillägg, enligt Lene Lorentzen. Att höja lönerna är den enklaste och billigaste lösningen, menar hon.

– Då kan man öppna på Ortopeden och man slipper utlokalisera patienter, säger Lene Lorentzen.

Egentligen vill Vårdförbundet inte ha lönetillägg heller utan höjd lön generellt, då man menar att alla sjuksköterskor är undervärderade.

– Vi har för låg ingångslön och låg livslön. Det här behöver arbetsgivaren ta tag i men man stoppar huvudet i sanden, säger Lene Lorentzen.

Förutom att ett flertal sjuksköterskor har lämnat Ortopeden har även chefer slutat: ”Det pågår rekrytering av både läkarchef och verksamhetschef, båda är i tjänst till dess att nya är rekryterade, så det finns alltid en chef på plats. ” meddelar presstjänsten vid Skaraborgs sjukhus.