Emma Forséns forskning fokuserar framförallt på självbild och ätstörning och hur drabbade relaterar till sina symtom. Hon har undervisat om träning/idrott och ätstörningar och arbetar idag på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), som är knutet till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

I Sverige har ortorexi blivit ett vanligt begrepp de senaste åren. Men Emma Forsén menar att termen i sig är svårdefinierad.

— Ortorexi är en relativt ny term. Det är inte klassat som en sjukdom, inte ens en vedertagen ätstörningsdiagnos. Det används också annorlunda i Sverige. I övriga världen finns inte överdriven träning med i definitionen utan bara rent ätande, säger hon.

"Pendeln har svängt"

Emma Forsén ser ett stort behov av att det forskas mer på området.

— Pendeln har svängt när det gäller synen på träning. Förut sågs det som bara positivt att träna väldigt mycket. Nu ser man att allt för mycket träning kan ha negativ påverkan på människan, säger hon.

Annons

Emma Forsén tror att det finns ett stort mörkertal gällande problematiken överdriven träning och strikt kosthållning, speciellt bland killar och män. När det gäller traditionella ätstörningar som anorexi och bulimi drabbar det huvudsakligen flickor och kvinnor.

— Det här kan jag bara spekulera om. Men jag tror att det är en jämnare könsfördelning här. Jag tror att män lättare kan identifiera sig med vikt och träning än exempelvis bulimi, säger Emma Forsén.

"Träna normalt"

Då kunskapen om kombinationen träningshets och extremt hälsosamma matvanor är begränsad är det också svårt för drabbade att veta vart man ska vända sig för att få hjälp.

— När man har problem med träningen är det viktigt att diskutera träningen som sådan. Inte att man ska gå från hundra till noll. Är träningen viktig för en person så ska man istället lära sig att träna normalt, säger Emma Forsén.

Vad är normal träning?

— Ja, det är en jättesvår fråga. Men träning ska aldrig vara ångestladdat och man ska aldrig träna när man är sjuk eller skadad. Man måste kunna hoppa över ett träningspass utan att må dåligt.

Hur ska man komma tillrätta med för strikt kosthållning?

— Här kan det vara aktuellt med sedvanlig ätstörningsbehandling. Som att utvärdera ätmomentet, hur man tänker kring mat, lära sig äta med andra och ta normala portioner, säger Emma Forsén.