Peer support är ett relativt nytt begrepp som innebär att personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa anställs i vården för att stötta patienterna. Det är mer etablerat i länder som Holland, England och Nya Zeeland och därifrån har inspiration kommit.

Sedan några år finns ett pilotprojekt där ett tiotal personer anställts i regionens psykiatriska verksamheter. Nu visar fler verksamheter intresse för peer support, då det gett goda resultat.

– Vi vill göra detta permanent och anställa peer supportrarna i Västra Götalandsregionen, säger Gunilla Druve Jansson (C), ledamot i psykiatriberedningen.

Pengar föreslås tas från statsbidrag för att finansiera detta, fem miljoner kronor i år och 6,5 miljoner kronor nästa år.

I Skaraborgs finns ännu ingen peer supporter, men i satsningen ingår att Skaraborgs sjukhus ska få två tjänster av detta slag.

Psykiatriberedningen har ställt sig bakom detta och ärendet går nu vidare till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Så kan en peer supporter stötta

Detta är styrkor som lyfts fram i en utvärdering av peer support i Västra Götalandsregione..

Så kan en peer supporter stötta

Detta är styrkor som lyfts fram i en utvärdering av peer support i Västra Götalandsregionen:

” Patientens samtal med en peer supporter inger hopp och skapar förtroende utifrån hens unika yrkesroll och bakgrund som egenerfaren stödperson

 Peer support har en kulturförändrande effekt. Personal uttrycker att samarbetet inneburit ett nytt perspektiv och tillgång till mer information om patientens hälsoläge. Intervjusvar anger också exempel på både minskade tvångsåtgärder och vid behovsmedicinering

 Patienter har fått ökade aktiveringsmöjligheter

 Patienterna får också en naturlig ingång till brukarrörelsens resurser lokalt

 Chefer, vårdpersonal och peer supportrar uttrycker att denna funktion borde finnas i alla psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter”

Källa: Västra Götalandsregionen, koncernkontoret

Annons