En grupp patienter på Närhälsans vårdcentral i Stenstorp har bestämt sig för att åka till vårdcentralen på onsdag för att visa vad man tycker. De vill inte kalla det en manifestation utan har valt ordet markering.

— Vi tycker att det här är obegripligt och upprörande. Vi vill visa att vi är medvetna om det som händer och att vi inte accepterar det. Det går alldeles utmärkt att driva en vårdcentral i Stenstorp, säger Birgitta Hedström.

Enligt patienterna har vårdcentralen i Stenstorp länge varit ett föredöme; en stabil och tillgänglig vårdcentral med kompetent och engagerad personal. Men sedan något mer än ett år har arbetsförhållandena försämrats då det funnits en underbemanning på läkarsidan, enligt patienterna.

Annons

— De har tydligen inte kunnat ta semester, blivit tvingade till övertid och det har inte tillsatts vikarier. Vi vet att förhållandena har varit oerhört tunga. Läkare kan inte jobba under sådana förhållanden, säger Birgitta Hedström.

Flera inom personalen har sagt upp sig och hyrpersonal kommer att tas in för att täcka upp vakanser. Vad tycker ni att man ska göra nu?

— Vårdcentralen har snabbt drivits i botten. Nu behöver den byggas upp igen, med goda förhållanden för de som jobbar där, säger Birgitta Hedström.

Det finns en oro för att vårdcentralen kan komma att läggas ner.

— Om en vårdcentral bryts ner så kan det hända att den riskerar att läggas ner. Det har vi ju sett förut, säger Birgitta Hedström.

Tidigare fanns en vårdcentral även i Floby, men den har lagts ner på grund av svårigheter att rekrytera och behålla personal.

Tidningen har sökt chefen vid vårdcentralen i Stenstorp utan framgång.