Utbyggnaden av bredband pågår i landet. I Västra götalandsregionen och Skaraborg har utbyggnadstakten så här långt varit hög. Det finns dock fortfarande vita fläckar på kartan över utbyggnaden enligt uppgifter från Länsstyrelsen.

– I vårt län har engagemanget varit stort och över 300 föreningar har lyckats bygga fiber till boende och företag i ett område där ingen annan velat bygga, berättar Monica Ek-Remmerth, handläggare på enheten för landsbygdsutveckling.

– Men vi har en bit kvar. Målet är att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med hastighet på 1 Gbit/s år 2025, tillägger hon.

För att finansiera den fortsatta utbyggnaden finns medel att söka i en fond med pengar från EU, som Länsstyrelsen disponerar. Villkoren för bredbandsföreningar att få tillgång till pengar ser lite olika ut beroende på när man tidigare sökt stöd.

De föreningar som fått stöd under år 2007-2013 kan nu söka ytterligare stöd till både gamla och nya områden. De som fått stöd efter år 2014 kan enbart få stöd för nya områden. Grunden är dock detsamma – det räcker med två hushåll och en totalkostnad inklusive fiber med mera på 100 000 kr för att få 50 procent i stöd.

– Används inte pengarna kommer våra tilldelade medel att gå till andra län eller tillbaka till EU:s landsbygdsfond. Därför vill vi nu verkligen uppmana alla som tidigare fått stöd att fundera om det kanske går att utöka befintligt område eller bygga bort så kallade ”vita-fläckar”, alltså områden som saknar bredband, säger Monica Ek-Remmerth.

Annons

I Västra Götaland når tre kommuner redan idag målet om att 98 procent av alla hushåll och företag på landsbygden ska ha tillgång till bredband med hastighet på 1 Gbit/s år 2025 (Post- och telestyrelsens mätning från oktober år 2018). En ny mätning presenteras i mars 2020.

Bredbandsutbyggnad

Arbetet för utveckling av bredband och IT-infrastruktur sker i länet genom UBit (Utveckling ..

Bredbandsutbyggnad

Arbetet för utveckling av bredband och IT-infrastruktur sker i länet genom UBit (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur) som är en samarbetsgrupp mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Kommunalförbunden, Coompanion och Hela Sverige Ska Leva.

Målet är att 98 procent av alla hushåll och företag år 2025 ska ha bredband med hastighet på 1 Gbit/s.

Följande siffror gäller för utgivningsorterna i VGT.

Skövde, 93,37 procents hushållstäckning, 9 föreningar, Falköping, 89,53, 17, Skara 88,06, 6, Tidaholm 45,15, 1.

Källa: Länsstyrelsen.