Regionstyrelsen har uppmanat styrelsen för Skaraborgs sjukhus att agera kraftfullare för att nå en ekonomi i balans, med tanke på sjukhusets stora underskott. I sitt svar har sjukhusstyrelsen nu på måndagen beslutat att inte ändra detaljplanen som regionstyrelsen ville, men komplettera åtgärdsplaner för ekonomi och tillgänglighet.

Sjukhusets åtgärdsplan ger nu 175 miljoner kronor i helårseffekt, enligt beslutsunderlaget. Till stor del handlar detta om kostnader för läkemedel och personal, enligt Pär Johnson (L), Skaraborgs sjukhus styrelses ordförande.

Antalet nettoårsarbetare är nu 3 830 på Skaraborgs sjukhus, vilket är 70 personer fler än måltalet på 3 760, men det kan komma att revideras.

– Vi ska inte avskeda några. Jag vill att man känner trygghet när man jobbar på Skas, säger Pär Johnson.

Förändringen ska istället ske genom att till exempel välja bort nyanställning efter att någon slutat. Enligt Pär Johnson är det för många anställda på sjukhuset, bland annat för det saknats kompetens inom vissa områden och att man behövt gå dubbelt under upplärningstid av nya medarbetare.

Annons

Redan i höstas togs beslut om att minska personalstyrkan på sjukhuset med 60 personer. Då pekades på läkare, undersköterskor och administrativ personal.

– Vi har inte minskat så mycket, men vi har inte ökat i alla fall, säger sjukhusets ekonomichef Åsa Ranbro Jansson.

På grund av det ekonomiska läget och bristen på sjuksköterskor och läkare finns en risk för försämrad tillgänglighet under 2019 enligt tjänsteutlåtandet.

– Det gör det alltid när vi har brist på kompetens och ekonomiska resurser. Därav att vi jobbar med de här frågorna och omställningen av vården, säger Åsa Ranbro Jansson.

Skaraborgs sjukhus har sedan tidigare arbetat för att minska kostnaderna för hyrpersonal. Tidigare har kostnaderna ökat trots dessa ansträngningar, men under hösten tycks ett trendbrott ha skett.

– Det finns måltal regionalt om att vi inte ska ligga på mer än två procent av personalkostnaderna och där ligger vi lite drygt idag, säger Åsa Ranbro Jansson.

Sjukhusets kostnad för inhyrd personal är nu runt fem miljoner kronor per månad, medan den var 8-9 miljoner kronor per månad förra året, enligt Åsa Ranbro Jansson.

– Efter sommaren har det minskat stadigt från månad till månad, säger hon.