Skövde

Polisen menade dock att det bara rörde sig om rent verksamhetsbesök.

– Det här är inget kampanjarbete. Han är till syvende och sist ansvarig för polisens verksamhet, förklarar Stefan Broberg, platschef för valet i polisområde Skaraborg.

Jan Hellnevi, lokal polisområdeschef för Östra Skaraborg, var inne på samma linje och ville ogärna göra besöket till en del av valrörelsen.

– Vi är ju allas polis, säger Jan Hellnevi.

Justitieminister Morgan Johansson (S) träffade, förutom Hellnevi, även polisområdeschefen för Skaraborg, Mats Bergström. Både han och Hellnevi drog sig snabbt undan från medias kameror när mötet inne i den mobila polisstationen var över. Justitieministern gjorde sig dock ingen brådska utan passade på att prata med två andra poliser, verksamma i Östra polisområdet, trots medias blickar.

Justitieminister Morgan Johansson (S) fick prata polis även med väljarna utanför Socialdemokraternas valstuga. Men det kom även att handla om vård, skola och omsorg.
Foto: Kristina Claesson

Justitieministerns besök i Skaraborg startade med ett möte med polishundtjänsten i Karlsborg, som är Sveriges enda grundutbildning för polishundförare. Efter det gick resan vidare till Skövde där ministern träffade den lokala polisen, innan han genomförde en torgaktivitet vid valstugan på Hertig Johans torg.

Det blev mycket prat om polisen.

Morgan Johansson (S) sa bland annat att det till hösten kommer gå ut nästan 2 000 poliser från polisutbildningarna.

– Det innebär att vi nu börjar se resultatet av den satsning vi genomfört under den här mandatperioden.

Annons

Hur ska ni locka fler att söka till polisutbildningarna?

– Ni till våren har vi 11 000 sökanden till 1 000 utbildningsplatser. Det är fler än någonsin som vill bli polis. Det tror jag dels beror på tidsandan, att unga vill vara med och hjälpa till för att försöka göra Sverige tryggare, dels på att de sett att staten tänker satsa långsiktigt. De resurstillskott som gjorts är de största på 20 år.

Du träffade företrädare för den lokala polisen, vad fick du för intryck?

– De ser väldigt positivt på utvecklingen, med de tillskott av nya poliser som sker och de har också lyckats återrekrytera poliser.

Justitieministern gjorde klart att ambitionen framöver är att sätta stopp för internationella stöldligor genom ett polissamarbete över gränserna. Han sa att man gett i uppdrag åt kustbevakningen, polisen och tullen att öka kontrollerna för att hindra utförsel av stöldgods.

– De som vi dömer ska få avtjäna sina straff i hemlandet och inte belasta de svenska fängelserna.

Han sade också att när polisorganisationen växer så ska resurserna komma hela landet till del, inte bara storstäderna.

– När man gör en så här stor expansion som vi gör, med 10 000 fler anställda, en ökning med 30 procent, till 2024, så är det klart att det kommer att märkas. Det ska bli fler poliser ute nära medborgarna. Även i Skaraborg.

I utsatta områden handlar det enligt ministern i stor utsträckning om att bura in de mest brottsintensiva individerna och kombinera det med sociala insatser för att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen.

– Vi har också skärpt vapenlagstiftningen för grovt vapenbrott från ett år till två år, vilket lett till en kraftig ökning av antalet häktningar. Från 28 till 149, tack vare lagskärpningen från 1 januari. Stundtals har vi haft en 98-procent beläggning på våra häkten.

Vilka är de två vanligaste frågorna du får så här nära inpå valet?

– I huvudsak handlar det om polisen och skjutningarna, om det man läser om i tidningarna, säger Morgan Johansson.