LÄS MER: Kvinnovården prioriteras inte

LÄS MER: Sjukhusstyrelsens ordförande uttalar sig

En stor andel av de kvinnor som föder barn vaginalt spricker i underlivet. En del får skador som påverkar dem på sikt, som smärta, känselbortfall eller läckage av urin och avföring. Men möjligheten att få hjälp är begränsad, inte minst på grund av en ansträngd situation på gyn-avdelningen på Skaraborgs sjukhus Skövde, där i dagsläget en uroterapeut som arbetar deltid ska sköta tre personers jobb.

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. ..

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. Att män uppmuntrar kvinnor att prata om det och stöttar sin partner när de söker hjälp. Och inte minst att sjukvården börjar informera om vilka skador en förlossning kan resultera i och vart man vänder sig för att få hjälp.

Våga prata om det du också! Diskutera i sociala medier, här på vår nyhetssajt eller i andra sammanhang. Använd #minförlossning.

Kvinnor i Skaraborg väljer att skicka egenremiss till andra landsting, bland annat universitetssjukhuset i Linköping. Andra söker hjälp hos andra vårdgivare utanför sjukhuset, men möts av attityden: "så blir det när du fött barn".

LÄS MER: Stora kunskapsluckor om förlossningsskador

LÄS MER: Ingen tog Maries framfall på allvar

Den här problematiken är emellertid inte politikerna, som styr över sjukvården i Västra Götaland, bekanta med.

— Det är en nyhet för mig att det är så långa köer, så ska det inte vara. Det är inte acceptabelt. Men jag är inte tillräckligt insatt i frågan för att ge mig in i diskussionen, säger miljöpartisten Tony Johansson, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland.

Inte heller styrelsens ordförande Jonas Andersson, Liberalerna, eller ledamoten Lars-Erik Lindh, Socialdemokraterna, känner igen problematiken.

Annons

— Jag har ingen kunskap om uroterapeuter, men vi har blivit uppmärksammade på att det finns en brist på gynekologer generellt och där tror jag att vi totalt sett i regionen måste bli bättre på att styra och finansiera så att specialister utbildas. Mycket tyder på att det under en period varit för få platser inom gyn för ST-läkare, säger Jonas Andersson och fortsätter:

— Vi för olika diskussioner om hur vi ska bli bättre på att säkra kompetensförsörjningen. Hittills har det varit ett ansvar för Skaraborgs sjukhus. Jag tror att vi behöver lite mer av centralt stöd och planering för att säkerställa utbildningen. Ett problem med smalare specialiteter har varit handledarresurser och att få hela utbildningen tillgodosedd. Vi behöver fundera på hur vi kan förbättra utbildningskapaciteten och innehållet.

LÄS MER: Kvinnor lider i tysthet

LÄS MER: "Så blir det när man fött barn"

Tony Johansson håller med om att frågan är något som angår hela Västra Götaland.

— Min bild är att vi behöver ta ett regiongemensamt grepp om detta och det gäller även andra frågor i förlossningsvården. Det är gemensamt ansvar som vilar på regionfullmäktige och oss folkvalda, säger han och konstaterar att det är problematiskt när det är media som uppmärksammar politikerna på problemen inom sjukvården.

— Jag borde ha fått informationen av någon annan än en journalist.

LÄS MER: Sara fick vänta 23 år på hjälp

LÄS MER: Stort gensvar från läsarna

Lars-Erik Lindh menar att problemen ytterst är en resursfråga.

— Det är alltid en resursfråga. Ett problem inom kvinnovården är att vi har en brist på barnmorskor och andra personalgrupper och det finns det många skäl till, arbetsmiljö, lön etcetera. Men det ska vara en rättvis och likvärdig vård även när du fött barn och är det inte det ska det naturligtvis rättas till, menar han.

Samtliga tre politiker lovar nu att ta med sig frågan om hjälp för kvinnor som lever med skador efter att de fött barn.

— Jag kommer att ta upp det på nästa ordförandekonferens i sektorsrådet, säger Tony Johansson.

LÄS MER: Nya råd ska minska skadorna

LÄS MER: Förlossningstraumat gav psykiska men

LÄS MER: Projekt halverade skadorna

LÄS MER: Så har Skaraborg vänt trenden

LÄS MER: "Viktigast att höja kompetensen"