Det är alltså inget tillbakalutat pensionärsliv som väntar för Lars Elinderson, som fyllde 65 år i våras. Parallellt med sitt riksdagsuppdrag för Moderaterna har han det senaste året läst ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

En uppsats om de ekonomiska argumenten som i verkligheten styrde över Sveriges medlemskap i EU står näst på den akademiska agendan. Liksom en forskningsförberedande kurs som förhoppningsvis ska leda till att Lars blir antagen till en forskarutbildning. Bakom sig har han sedan tidigare en magisterexamen i finansiell ekonomi.

På gården Ljunghem i Östra Tunhem, dit Lars flyttade tillsammans med hustrun Anna för fyra år sedan, finns det också en del att göra.

– Men arbetsuppgifterna på vår lilla gård är inte så omfattande att det inte också finns tid för intellektuellt arbete, säger Lars.

Nya kvastar

De politiska uppdragen lämnar han dock helt. Formellt har han kvar sin riksdagsplats ännu en tid, men arbetsrummet i riksdagshuset är tömt.

– Det känns ganska rätt att sluta nu. Det är nya kvastar genomgående, och av mina generationskamrater inom partiet är det bara Carl Bildt och Mats Johansson kvar, konstaterar Lars som tycker att han har gjort sitt inom politiken.

I riksdagen har Lars Elinderson suttit sedan 1998, med uppehåll under en mandatperiod då Skaraborg förlorade ett moderat mandat. Det senaste uppdraget var i konstitutionsutskottet och tidigare var det finansutskottet som var Lars politiska arena.

Krishantering

Finanskrisen som bröt ut 2007-2008 krävde en intensiv arbetsinsats, och med facit i hand är det med stolthet som Lars Elinderson ser tillbaka på den insats som han och regeringskamraterna gjorde för att stävja krisen.

– Med klok ekonomisk politik har Sverige kunnat klara sig ganska helskinnat ur krisen, vilket också internationella forskare har lyft fram.

Som så många andra var det i ungdomsförbundet som Lars Elinderson började sin politiska bana.

– Jag engagerade mig i MUF i gymnasiet, där jag också satt med i elevrådet där jag var ordförande. Sedan kom jag med i riksstyrelsen för Moderat skolungdom och blev senare ordförande för MUF Skaraborg och vice ordförande på nationell nivå. Det innebar också att jag satt i partistyrelsen, berättar Lars.

Rocksångare

Att han skulle bli politiker var det dock få som trodde när Lars växte upp.

Annons

– Jag var ganska blyg och tillbakadragen i de tidiga tonåren. Det var först när jag blev rocksångare som jag fick en mer utåtriktad personlighet, berättar Lars som var frontfigur i Falköpingsbanden Keeprollers och Holly Hookers på 60-talet.

– Med Keeprollers var vi nästan med och skrev pophistoria. 1966 var vi förband till Hep Stars och Hootananny Singers på Ållebergsfesten. Det var då samarbetet mellan Björn och Benny inleddwes och ABBA bildades, berättar Lars.

Efter studier på Handelshögskolan fick Lars jobb på LRF konsult, där han arbetade med redovisning och skatterådgivning, innan politiken tog över på heltid.

Heltidspolitiker har han varit sedan 1982, då Lars blev landstingsråd i dåvarande Skaraborgs län. Där engagerade han sig i kampen för de små sjukhusens möjlighet att utvecklas.

– Det misslyckades till stor del, men en rest av sjukhus finns ändå kvar i Falköping och Mariestad, konstaterar Lars som helst skulle se självständiga sjukhus under statligt ansvar, helt i linje med KD:s utspel nyligen.

Kommunalråd

Som kommunalråd hade han större inflytande. När Lars ser tillbaka på sin gärning som kommunalråd i Falköping, ett uppdrag han hade i sju år mellan 1991-1998, är det några saker han känner sig särskilt stolt över.

– Vi lyckades modernisera skolorna och äldreomsorgen där vi byggde om till modern standard i en tid när de flesta kommunerna drog ner under den ekonomiska krisen på 90-talet.

Att utsiktstornet på Mösseberg finns kvar i dag, har Falköpingsborna också Lars Elinderson att tacka för. Många ville riva, men Lars såg till att det blev renovering i stället. Att Lärcenter kom till, och att tågförbindelserna utvecklades var också i hög grad Lars förtjänst.

Men politik handlar i mångt och mycket om lagarbete. I de flesta fall, och kanske särskilt i riksdagsarbetet, är det med gemensamma ansträngningar som förändringar blir möjliga.

– Jag har försökt vara en trogen arbetare i vingården, och har bidragit med det jag har kunnat, summerar han sin samlade politiska gärning.

Hårt debattklimat

Att Lars nu lämnar sina politiska uppdrag hindrar honom dock inte från att ha synpunkter. Inte minst på den lokala politiken i Falköping, och på det rådande debattklimatet som han tycker lämnar en hel del övrigt att önska.

– Det finns ett väldigt aggressivt språkbruk, både i och utanför fullmäktige i dag. Under min tid som kommunalråd var det ett annat arbetsklimat och en politisk miljö i stadshuset som var öppen.

Inför valet har Lars fått frågan om han vill stå med på Moderaternas lista, både i kommunvalet och i regionen, men han har tackat nej. Lars Elinderson har gjort sin sista valrörelse, det har han bestämt sig för.

– Jag har varit med väldigt länge och har tagit aktiv del i valrörelserna ända sedan 1970. Nu är det dags för andra att ta vid.