Tidaholms Energi AB är moderbolaget vars syfte är att göra Tidaholmsbygden attraktiv och hållbar.

— Resultatet för 2016 är bättre än budgeterat för alla tre bolagen, säger styrelseordförande Birgitta Johansson och syftar på Teab, Tenab och TBAB. De två sistnämnda är dotterbolag inom Teab-koncernen.

Årsredovisningen för 2016 ser ut enligt följande:

– Teab, +630 000 kronor.

– TBAB, +738 000 kronor.

– Tenab, +229 000 kronor.

Mattias Andersson redogjorde vid årsstämmorna för viktiga händelser under året. Ledorden har varit - Tillsammans, Respekt och Engagemang. En ny organisation sjösattes och att Tidaholms Energi AB fyllde 100 år firades med öppet hus med runt ettusen besökare. Under 2016 köpte energibolaget upp bostadsbolaget. Förvärvet möjliggjorde att man kunnat samordna på ett bättre sätt. All verksamhet i Tidaholms Bostads AB har flyttats från Norra Kungsvägen till Teabs säte på Smedjegatan.

— Stora investeringar har gjorts på stadsnätet men vi har också gjort vissa investeringar på elnätsidan.

Få störningar

Annons

Fjärrvärme och elproduktionen har löpt på med minimala driftstörningar men med något mindre försäljning än budgeterat. Ingen höjning av fjärrvärmepriset har skett och enligt Nils Holgersson-prismätningen ligger Tidaholm på plats 56 av 250 bland landets kommuner vilket innebär att man klättrat ett tiotal steg på rankingen i positiv bemärkelse.

För stadsnätet hade Teab ett mål att bygga fibernät till 1 400 nya kunder och detta mål nåddes (1 407). Totalt har det investerats 20,5 miljoner i stadsnätet och resultatet är +2,7 miljoner. Främst handlar det om anslutningsavgifter till fibernätet.

— Vi tänker intensifiera marknadsföringen under 2017. Jag vill också framhålla att det vi i dag producerar är 99,7 procent grön el och värme.

Vissa synpunkter

Lekmannarevisorerna hade vissa synpunkter i sin revisionsberättelse men gav styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Synpunkterna handlade om bland annat att Tidaholms kommun skyndsamt bör initiera översyn av sin bolagsordning. Bolagets köp av TBAB ryms inte inom paragraf 3 och 4 i bolagsordningen men köpet har dock godkänts av kommunfullmäktige. KPMG gav också ansvarsfrihet.

Styrelsen består av Birgitta Johansson (ordförande), Lennart Axelsson (vice ordförande), Maria Fredriksson, Per-Arne Lundberg, Per Bergström, Mikael Snäll och Ingela Backman. Det är samma styrelse för samtliga tre bolag Teab, TBAB och Tenab.

Andersson gav vidare en lägesrapport samt resultat för början av 2017 och framhöll att bolagen under 2017 följer budget bra.