Djurskyddet Sverige är med cirka 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Deras vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Organisationen jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.

Jubileet firades på Stockholms centralstation. I år delades för första gången en hedersutmärkelse till en person som gjort särskilda insatser för djuren ut. Eva Eriksson från Tidaholm, som ledde utredningen "Ny djurskyddslag" som presenterades 2011, fick utmärkelsen.

Motivering

Prismotiveringen lyder: "Djurskyddet Sveriges särskilda Hedersutmärkelse 2017 tilldelas Eva Eriksson för hennes gedigna arbete med utredningen med förslag till ny djurskyddslag. Den nuvarande svenska djurskyddslagen var banbrytande när den kom 1988 och Sverige var länge världsledande inom djurskyddsområdet. Lagen är nu över 30 år gammal och behöver uppdateras på flera områden. Eva Eriksson samlade i sin utredning representanter från olika intresseorganisationer inom djurområdet. Hon lyckades få fram många omfattande förslag i mycket bred enighet. Utredningen tog flera stora djurskyddsfrågor på allvar och föreslog bra lösningar. Vi vill särskilt lyfta fram det stora problemet med hemlösa katter som idag helt saknar skydd i lagen. Att utredningen ännu inte presenterats som proposition, fem och ett halvt år efter att den presenterades för dåvarande landsbygdsminister, är en skandal. Vi hoppas och tror fortfarande att utredningen kommer att leda till en ny, modern, djurskyddslag".

"Stort ansvar"

Eva Eriksson tog emot priset av Djurskyddet Sveriges förbundsordförande Linda Maria Vonstad.

— Jag är glad och stolt att få ta emot denna utmärkelse, sa Eva Eriksson:

Förslaget till en ny djurskyddslag lämnades 2011.

Annons

— Den är byggd på forskning och beprövad erfarenhet och arbetades fram i nära kontakt med vetenskapen, och intresseorganisationer, både för djurskydd men också jordbrukets organisationer var med. Vi hade en bred överenskommelse om att det här var ett bra förslag att lämna fram. Den var också flexibel, samtidig som vi var väldigt tydliga med att detta att ha djur innebar ett väldigt stort ansvar. Det kräver ett kunnande, att man vet hur man ska hålla sina hundar och katter. Vi ifrågasatte om det verkligen var vettigt att kunna få köpa varaner och ödlor och bära omkring dem, utan att riktigt veta hur man ska sköta om dem. Eller att få ha sjölejon och elefanter på cirkusar, där de är utan möjlighet att utöva sina naturliga beteenden,sa Eva Eriksson.

Inte antagits ännu

Hennes gedigna förslag till en ny djurskyddslag har nu väntat i mer än fem år på att förverkligas. Men även om inte förslaget ännu antagits i sin helhet anser Eva att minst ett av förslagen för länge sedan hade kunnat beslutas.

— Man ska inte få överge djur. För de flesta är det en självklarhet, och något många tror att man inte får. Men det får man. Man får skaffa sig en sommarkatt i Sverige och släppa ut den bara och den får klara sig bäst den vill. Det skapar väldigt stora problem för katterna, för personer ute i bostadsområden där stora kattkolonier bildas. Som ett svar på detta bildade Carin Götblad Djurpolisen i Stockholm. Men nu ska man avveckla. Det tycker jag är ett väldigt märkligt agerande från regeringens sida, sa Eva Eriksson.

En annan fråga Eva Eriksson tänker på är varför lägger inte regeringen fram ett förslag till en ny djurskyddslag? Förslaget till en ny djurskyddslag är inte någon extrem lag på något sätt.

Den överensstämmer med våra värderingar i vårt demokratiska land och med de processer som pågår i EU. Visserligen har vissa bra saker hänt under dessa år, vi har fått 3R-center som ska minska antalet försöksdjur, men vi måste ju ha en modern djurskyddslagstiftning: Vi kan inte ha en gammal lagstiftning från 1988.

Hon uppmanar Sven Erik Bucht att ta fram utredningen och lägga fram den för beslut.

Då kan vi 2018 kan stoltsera med att Sverige har en bra modern djurskyddslagstiftning.