Ordförande Bengt Lindberg hälsade välkommen och öppnade mötet. En historik från föreningens start fram till idag lästes upp.

Föreningen fick två nya medlemmar i oktober så nu närmar vi oss 600 snart.

Margit Klasson informerade om resor i år och nästa år, en resa till Flensburg den 25 november i tre dagar samt en båtkryssning mellan Oslo och Köpenhamn till våren 2020. Dessa resor sker i samarbete med PRO Falköping.

Sång- och musikgruppen underhöll oss med många fina sånger bland annat några nya sånger som uppskattades.

Ett leve utbringades för föreningens 75 år. Det togs paus för räksmörgås och dricka samt kaffe och kaka vilket föreningen bjöd på. Ett stort tack till Lidéns som skänkt fina bordsdekorationer.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Till sist var det dragning på lotterierna, fifty-fifty vanns av Maj Gustavsson.

Birgitta Sandén

Ordförande Bengt Lindberg öppnade mötet.
PRO