Nu är klart att räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene samordnas och bildar en gemensam organisation och räddningsnämnd. Det politiska beslutat tas först den 28 november, men kommunalråden i de berörda kommunerna verkar säkra på sin sak och går nu ut med nyheten.

Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) placerad i Falköping, börjar gälla från 1 januari 2017.

Positiva effekter

Annons

Sammanslagningen av räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm och Skara, Götene genomförs för att öka tryggheten och säkerheten för medborgarna i de fyra kommunerna, skriver Falköpings kommun i ett pressmeddelande.

— Vi kommer att få en starkare organisation när vi då kan nyttja alla resureser i samtliga kommuner. Vi får gemensam utrustning, säger ställföreträdande räddningschef i Skara-Götene Joakim Ramåker.

Andra positiva effekter som tas upp är att medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt och att bedömningen av insatser blir mer likartad. Totalt berörs 160 medarbetare.

Får ny arbetsgivare

I praktiken innebär omställningen och sammanslagningen att de omkring 60 personer inklusive deltidsbrandmännen som är anställda vid räddningstjänsten Skara-Götene efter årsskiftet blir anställda av Falköpings kommun istället.De fyra kommunerna har redan i dag en gemensam ledningscentral placerad i Falköping. De har även gemensam räddningschef i beredskap, gemensam insatsledare och gemensamt inre befäl.

LÄS MER: Fyra kan bli en